Hvilke ferdigheter ønsker du å utfordre?

Q remember names

Huske navn

How important is it to you?
Q understand topics

Forstå nye emner

How important is it to you?
Q fewer errors

Gjør færre feil under press

How important is it to you?
Q mental math

Hoderegning

How important is it to you?
Q complex issues

Forstå komplekse situasjoner i detalj

How important is it to you?
Q todo list

Holde meg til min huskeliste

How important is it to you?
Q improve reaction

Min reaksjonstid når jeg må ta noe på sparket

How important is it to you?
Q avoid distraction

Avoid distraction easily

How important is it to you?
Q stay calm

Stay calm in hectic situations

How important is it to you?
Q multi tasking

Mine multi-tasking ferdigheter

How important is it to you?