Brukervilkår

 

Alle brukere av tjenesten MEMORADO må være inneforstått med følgende brukervilkår. Vilkår som avviker fra denne avtalen aksepteres ikke.

Innhold:

1.    Tjenestens omfang
2.    Tilgang/signering av kontrakt
3.    Betalingsvilkår
4.    Bruk, overføring og formidling av personopplysninger
5.    Utmelding, automatisk forlengelse og oppsigelse av kontraktsforholdet
6.    Kundens ansvar og plikter / forbudt oppførsel / fritak
7.    Sperring ved mistanke
8.    Endringer i brukervilkår
9.    Sluttbestemmelser
 


1. Tjenestens omfang

a)    Memorado er ditt treningssenter for hjernen. Tilbudet kan være tilgjengelig under forskjellige domener, blant annet www.memorado.no.

b)     Alle kunder kan kostnadsfritt registrere seg, ta en personlighetstest, og opprettholde en profil («kostnadsfritt medlemskap», ofte referert til på nettsiden som «basismedlemskap»).

c)    Kunder som er registrert med et kostnadsfritt medlemskap har også muligheten til å registrere seg til et kostnadspliktig medlemskap («premiummedlemskap»). Etter gjennomført betaling kan kunden som kostnadspliktig medlem ta i bruk alle premium-funksjoner på Memorado. Informasjon om de aktuelle funksjoner og betalingsvilkår angis før kunden tegner et kostnadspliktig medlemskap. En bindende avtale oppstår når kunden per klikk bekrefter det kostnadspliktige medlemskapet og betalingsvilkårene som er tilknyttet et slikt medlemskap.

d)    Memorado er berettiget til å ansette en eller flere tredjeparter for å oppfylle deler av tjenesten eller tjenesten i sin helhet. Dette må ikke medføre vesentlige ulemper for kunden.

Vær oppmerksom på at Memorado sine brukervilkår gjelder for hele nettsiden. Les dem nøye for å unngå misforståelser.

Dersom du har spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med vår kundeservice på e-post: info@memorado.com

e)    Memorado forbeholder seg retten til å slette profilen og si opp ethvert medlemskap uten forvarsel, dersom kunden bryter våre brukervilkår eller generelle retningslinjer. Dersom en profil blir ansett som upassende eller dersom en kunde har oppgitt uriktige opplysninger, kan Memorado deaktivere profilen til denne kunden uten forvarsel.

f)    Memorado garanterer at tjenesten er tilgjengelig 99,7 % av kalenderåret. Da inkluderes ikke feil som ligger utenfor Memorado sitt ansvar, for eksempel nødvendig servicearbeid, force majeure eller tekniske problemer på internett. Dersom kunden opplever problemer med aktivering av medlemskapet eller andre feil, skal dette meldes til info@memorado.com snarest.

g)    For å kunne ta i bruk hele tjenesten som Memorado tilbyr, må kunden benytte oppdatert nettleser og aktivere de rette funksjoner på sin datamaskin (som for eksempel JavaScript, cookies/informasjonskapsler osv.). Om kunden bruker en nettleser som ikke er blitt oppdatert, eller en uvanlig form for nettleser, kan dette resultere i at kunden kun kan benytte seg av deler av Memorados’ tjenester.

2. Tilgang/signering av kontrakt

a)    Tilgang til Memorado sine tjenester forutsetter at kunden registrerer seg. Ved registrering må kunden angi en gyldig e-postadresse og et selvvalgt passord.

b)    Ved registrering godkjenner kunden brukervilkårene og bestemmelsene om personvern. Det er først når Memorado har bekreftet medlemskapet at det oppstår et kontraktsforhold mellom Memorado og den registrerte kunden, et kontraktsforhold som reguleres av brukervilkårene.

c)    Ved bestilling av et kostnadspliktig medlemskap inngår kunden, utover det kostnadsfrie medlemskapet, ytterligere et kontraktsforhold med Memorado . Et slikt kontraktsforhold blir først gjeldende etter at Memorado har akseptert søknaden.

d)    Kunden forplikter seg til å oppgi korrekte opplysninger ved registrering og bestilling.

e)    Ved inngåelsen av et kostnadspliktig medlemskap, samtykker kunden til at leveransen av det kostnadspliktige medlemskapet begynner umiddelbart ved kjøp, og dermed før utløpet av angrefristen på 14 dager. Vennligst les vilkårene for angrerett for detaljer.

f)    Etter kjøp mottar kunden en e-post som inneholder informasjon om medlemskapet, samt brukervilkårene som er gjeldende på dette tidspunktet. Slik har kunden mulighet til å oppbevare denne informasjonen selv. Memorado lagrer ikke selve e-posten som bekrefter kjøpet, men frambringer gjerne en ny dersom ønskelig. Kontakt i så fall kundeservice på info@memorado.com.
 


3. Betalingsvilkår

a)    Betalingen skal være foretatt på forhånd, forut for den valgte tidsperioden. Det skal utføres full utbetaling av beløpet til Memorado, uten noen form for avdrag.

b)    Når et kostnadspliktig medlemskap er avsluttet, har kunden samtidig rett til å avslutte betalingen.


4. Bruk, overføring og formidling av personopplysninger

a)    Memorado følger alltid gjeldende lovverk vedrørende håndtering av personopplysninger.

b)    Informasjon vedrørende Memorados’ behandling av personopplysninger finner du under personvern.
 


5. Utmelding, automatisk forlengelse og oppsigelse av kontraktsforholdet

a)    Kunden kan når som helst avslutte det kostnadsfrie medlemskapet (slette profilen). Dette gjøres under «Konto». Nederst på denne siden under «Slett konto» kan kunden slette sin profil.

b)    Alle avtaler vedrørende kostnadspliktige medlemskap («premium») automatisk med samme løpetid som den inngåtte avtaleperioden, med mindre medlemmet sier opp medlemskapet eller deaktiverer den automatiske forlengelsen innen oppsigelsesfristen utløper. Medlemskapsgebyret for den nye perioden blir automatisk trukket i ett beløp fra kundens konto ved forlengelse av kontrakten.

c)    Oppsigelsesfristen utløper 7 (sju) dager før kontraktslutt. Om kunden ønsker å si opp sitt kostnadspliktige medlemskap eller deaktivere den automatiske forlengelsen, må kunden meddele dette til Memorado.

d)    Skriftlig oppsigelse sendes til:

E-post: info@memorado.com

eller

Post:
Memorado GmbH
- Kundeservice Norge -

Paul-Lincke-Ufer 39/40

10999 Berlin

Tyskland

e)    Når det kostnadspliktige medlemskapet er avsluttet, endres ditt medlemskap automatisk til et kostnadsfritt medlemskap, med det begrensede bruksområdet som gjelder for et slikt medlemskap. Det vil si at din profil fortsatt er tilgjengelig på medlemssidene. Dersom du ønsker å slette profilen helt, kan du gjøre dette under Konto > Slett konto.

f)    Begge parter har rett til å heve både det kostnadsfrie medlemskapet og det kostnadspliktige medlemskapet om det foreligger særskilt grunn. Særskilt grunn for Memorado foreligger for eksempel når kunden ved registrering, bestilling og/eller gjennom senere endringer med vilje har angitt ukorrekte opplysninger, eller når kunden gjentatte ganger bryter brukervilkårene og Memorado har forsøkt å gjøre kunden oppmerksom på bestemmelsene i denne kontrakten.

 


6. Kundens ansvar og plikter / forbudt oppførsel / fritak

a)    Kunden er alene ansvarlig for innholdet i registreringen sin og dermed også for informasjonen han/hun oppgir.

b)    Kunden forsikrer at de oppgitte opplysningene er sanne.

c)    Kunden forsikrer at det ikke vil oppstå noen form for kommersiell bruk i sammenheng med dennes medlemskap (sammenlign også med punktene under punkt h).

d)    Kunden forsikrer at han/hun ikke bryter loven om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

e)    Kunden er forpliktet til å følge kontaktportalens regler, samt gjeldende lover ved registrering og bruk av siden.

f)    Kunden får ikke under noen omstendigheter (dvs. at følgende utgjør forbudt oppførsel):

•    Med vilje oppgi andres opplysninger som sine egne. Særskilt gjelder dette bruk av andres bank- og kredittkortopplysninger.

•    Gjøre personopplysninger som navn, telefon- og faksnummer, e-post- og bostedsadresser, bilder/videoer og/eller URLer tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra innehaver.

•    Reklamere for andre kontaktportaler.

•    Oppgi navn, adresse, telefon-, faksnummer, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger eller internettjenester i sin personbeskrivelse (profil).

•    Videreformidle innloggingsopplysninger og personlige passord til tredje part.

g)    Med ”kommersiell bruk” av Memorado sine tjeneste i disse brukervilkår, forstås:

•    Å tilby betaling for varer eller tjenester, å oppfordre til å gå over til en annen tjenestetilbyder eller referere til tilsvarende tilbud andre steder.

•    Markedsføring av kommersielle internettsider, det vil si særskilt sider hvor varer eller tjenester tilbys mot betaling, der beskrivelsen eller markedsføringen er for en bedrift eller kommersiell internettside. Dette gjelder spesielt reklame i pop-up-format, bannere eller gjennom spesielt markerte eller iøynefallende lenker.

•    All form for reklame til tjenestens kunder, eller å sende en melding som har en kommersiell hensikt. Dette gjelder særskilt plassering av, eller omtale av, tilsvarende lenker på profilopplysningene eller meldinger med de interne kommunikasjonssystemene.

h)    Kunden forplikter seg til ikke å holde Memorado ansvarlig for enhver form for handling, skade, tap eller krav som kan oppstå ved kundens registrering og/eller deltagelse i tjenesten, med mindre disse skadene er grunnet grov uaktsomhet eller overlegg fra Memorado, deres rettslige innehavere eller underleverandører. Memorado kan ikke holdes ansvarlig for handling, skade, tap eller krav som oppstår som følge av et medlems brudd på de generelle retningslinjene, for eksempel ved ærekrenkelse, immaterielle rettigheter, andre rettigheter mot tredjepart, eller tjenestens slutt for andre kunder.
 


8. Sperring ved mistanke

a)    Memorado kan midlertidig slette en konto eller holde den sperret, i medhold av kjennelse fra en domstol eller vedtak fra statlig myndighet, eller om brukerforholdet er avsluttet.

b)    Kundens forpliktelse til å betale den avtalte summen for et kostnadspliktig medlemskap påvirkes ikke av kontoens sperring. Om kundens tilgang til det kostnadspliktige medlemskapets tjenester er sperret og det i ettertid viser seg at det ikke var berettiget, forlenges løpetiden til det kostnadspliktige medlemskapets med tilsvarende tid som har gått tapt. Om en forlengelse enten ikke er mulig eller vil være urimelig, vil Memorado erstatte beløpet for den sperrede tidsperioden.


9. Endringer i brukervilkår

Memorado forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene til enhver tid. Om dette skulle bli aktuelt vil vi informere alle registrerte kunder om viktige endringer i brukervilkårene. Endringene vil bli ansett som aksepterte hvis kunden ikke motsetter seg de innen to måneder. Om kunden motsetter seg en endring har Memorado rett til å si opp avtalen etter de allmenne oppsigelsesreglene i disse brukervilkårene.
 


10.     Sluttbestemmelser

a)    Denne avtalen anvender tysk rett med unntak av FNs konvensjon angående avtaler om internasjonale kjøp.

b)    Muntlige eller skriftlige tilleggsavtaler er ikke gyldige.

c)    Skulle en bestemmelse i denne avtalen bedømmes som helt eller delvis ugyldig, fortsetter den øvrige kontrakten å gjelde.

 

--- Vilkår for angrerett (ved inngåelsen av kostnadspliktige medlemskap, vennligst se din ordrebekreftelse om angreretten er gjeldende) ---

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Memorado GmbH
Kundeservice Norge

Paul-Lincke-Ufer 39/40

10999 Berlin

Tyskland

eller

E-post: info@memorado.com

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar meldingen om din beslutning om å gå fra denne avtalen. 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr av oss som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

 

---Slutt på vilkår for angrerett---

Start gratis nå