Head

Understanding
the human brain

How does the brain function?

Den menneskelige hjerne er bare 2% av vekten av hele kroppen, men broker utrolige 20% av kroppens energi. Ikke bare fordøye den denne energien, men en femtedel av oksygenet fra hvert åndedrag du tar blir brukt av det. Hjernen deler innkommende informasjon og sorterer det etter hvor lang tid det skal lagres. Informasjon som bare er nødvendig I et par sekunder, blir samlet og lagret i det sensoriske minnet. Etter det, er informasjonen enten slettet eller sendt videre til det kortsiktige eller arbeidsminnet hvor det vanligvis oppholder seg I 30 sekunder. Deretter er det flyttet til langtidshukommelsen hvor all informasjon er lagret. Hjernen har to typer langtidsminnet. Det prosessuelle minnet lagrer handlinger og vane, dannet gjennom trening. Du stoler på dette minnet uten å merke det. Det deklarative minnet er domenet til sinnet, navn, ord og erfaringer.

Brain en
Synapses

How does brain training work?

Hjernen er en kompleks levende maskin, det er en verden av mer enn 100 milliarder nerveceller. Lagt fra ende til ende ville de nå lengden på 1,5 millioner fotballbaner og sirkle jorden fire og en halv ganger. Hver celle eller nevron er forbundet med den andre på en svært kompleks måter. Hvert nevron kan danne flere tusen tilkoblinger til andre nevroner. Disse tilkoblingene dannet mellom nevroner kalles synapser og de spiller en viktig rolle i hvor fort dine hjernecellene sender signaller. Unikt blant alle cellene i menneskekroppen er at nevronene ikke deles, de dør heller ikke for å bli erstattet av nye nerveceller. Nervecellene du er født med vare hele livet, men du kan skape bedre tilkobilng, og gjøre sammenhengene sterkere med trening. Akkurat som å åpne et annet kjørefelt på en motorvei kan hjernen øke hastigheten og passere det samme antall kryss.

Why train your brain?

Forskere har lenge trodd at som cellene i hjernen, deler ikke nevronene seg, og på den måten var det ingen måte å styrke hjernen utover de gavene du fikk ved fødselen. Nå har imidlertid forskere funnet at hjernen er i stand til å skape tilkoblinger på en bedre og sterkere måter. Vår avhengighet til moderne teknologi i hverdagen holder oss koblet til, men vi følger vi med utviklingen? Du kan holde hjernen frisk og aktiv ved å fortsette å stimulere synapsne. Denne stimuleringen vil forsterke forbindelsene mellom nerveceller, som er med på å gjøre hjernen din raskere og mer i stand til å takle ulike situasjoner. Å gjøre dette øker også tilførselen av oksygen og næringsstoffer til de aktive nevroner som holde hjernen friskere lenger.

Age generation